کمپ استخدام

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به عنوان شرکتی پیشتاز در صنعت ریلی شرکت بوده که به دنبال توسعه کسب و کار در سطح ملی و بین المللی، می‏باشد. ما معتقدیم که کارکنان، سرمایه اصلی ما بوده و در همین راستا، یکی از اهداف استراتژیک ما در این حوزه، جذب، توسعه و نگهداشت کارکنان شایسته است. فرصتهای همکاری با تمامی افراد متخصص و متعهد و با انگیزه، در محیطی هدفمند، پویا و با نشاط مهیا می‏باشد. از شما دعوت می‏نماییم تا با ثبت مشخصات خود در جدول فرصت‏های شغلی، اولین قدم را جهت پیوستن به خانواده مپنا لکوموتیو بردارید. بر اساس میزان تناسب شرایط احراز مشاغل با شایستگیهای داوطلبان، مراحل ارزیابی، جذب و استخدام انجام می‏گردد.

فرصت‏های شغلی مپنا لکوموتیو فرصتی است برای همکاری در فضایی سرشار از موفقیت و همدلی

مراحل جذب و استخدام

چنانچه شغل مورد نظر در میان لیست فرصت های شغلی موجود یافت نشد، میتوانید رزومه خود را به شرکت ارسال کنید.

ارسال رزومه به شرکت